(1)
Istiqomah Rahmawati; Safinatin Najjah; Rima Arianti. METODOLOGI KEILMUAN ISLAM DALAM AL-QUR’AN. At Turots J. Pendidik. Islam 2020, 2, 76-82.